Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ul. Reymonta 1, 38-300 GORLICE, tel. (18)3520510, (18)3520311| fax: (18)3520536
email:
mops@mops.gorlice.pl
Godziny otwarcia: pn-pt. 7.30-15.30

.....świadczenia rodzinne oraz fundusz alimenracyjny przeniesione do Urzędu Miejskiego w Gorlicach Rynek 2

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe

Program Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Przemocy

nr telefonów;

(18)3520510,(18)3520311, FAX (18)3520536

wew; 101,102,103 dział księgowości

wew; 104 dodatki mieszkaniowe

wew; 122 sekretariat

wew; 114 kierownik ośrodka

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny przeniesione do UM w Gorlicach Rynek 2

wew; 110,115,116,117,118,119,120,121 pracownicy socjalni

wew; 105,106 sekcja świadczeń

 

 

Witamy na naszej stronie!

Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorlicach za okres od I - II 2019 roku

Informacja;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach jest jednostką budżetową Miasta Gorlice
i wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone przepisami ustawy o pomocy społecznej na terenie miasta Gorlice. Ośrodek realizuje obsługę ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

Ośrodek realizuje obsługę dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. (Nr 71 poz. 734 z późn. zm.). Równocześnie od dn. 01.05.2004 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.), natomiast od dnia 01.08.2008 r. zadania wynikające z Ustawy z dnia 07.09.2007 r. pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z pożn. zm.).

Dane adresowe i kontaktowe Ośrodka:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice
tel. (18)3520510,(18)3520311, FAX (18)3520536
e-mail:
mops@mops.gorlice.pl

Andrzej Przybyłowicz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Hudzik - Główny Księgowy
Helena Gogola - Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej
Ewa Wędrychowicz - Koordynator Sekcji Świadczeń

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone!
Strona głównaAktualnościFormy pomocyProjekty, programyKontaktBIP