Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ul. Reymonta 1, 38-300 GORLICE, tel. (18)3520510, (18)3520311| fax: (18)3520536
email:
mops@mops.gorlice.p

Realizowane działania:

 

Ogłoszenie; 2015-05-26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ "DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Ogłoszenie

Ogłoszenie; 2015-05-12

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ "DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Ogłoszenie

zał nr 1- wzór umowy

zał nr 2 - formularz oferty

zał nr 3 - oświadczenie spełnienie warunków

SIWZ

zał nr 4 - o grupie kapitałowej

zał nr 5- oswiadczenie o niewykluczeniu

 

 

 

 

 

Ogłoszenie; 2015-04-15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń.

Ogłoszenie

Ogłoszenie; 2015-03-30

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ "DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Ogłoszenie

zał nr 1 - wzór umowy

zał nr 2 - formularz oferty

zał nr 3 - oświadczenie spełnienie warunków

zał nr 4 - wykaz usług

zał. nr 5 - wykaz osób

zał nr 6 - oświadczenie o niewykluczeniu

zał nr 7- o grupie kapitałowej

SIWZ

Ogłoszenie; 2015-02-01

Materiały POKL na 2015

1. decyzja rekrutacyjna

2. deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. formularz rekrutacyjny

4. Regulamin rekrutacji w projekcie

5. Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym

6. zgoda - dane osobowe

7. zgoda wizerunek

Ogłoszenie; 2014-12-15

Ostatnim zaplanowanym zadaniem do wykonania w bieżącym roku kalendarzowym z zakresu Działań o charakterze środowiskowym było zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego 1-dniowego wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego do Parku Św. Mikołaja do Zatoru dla B.O. wraz z dziećmi. Wyjazd odbył się w dniu 12.12.2014 roku, który został przeprowadzony przez Biuro Pośrednictwa Usług "MAXIM" Sp. z.o.o ul. Sobieskiego 1a, 33-300 Nowy Sącz. Podczas wyjazdu uczestniczy mieli zapewnione: ubezpieczenie NW, przejazd autokarem, zwiedzanie wraz z przewodnikiem Parku Św. Mikołaja. A główną atrakcją dla dzieci było wręczenie symbolicznych paczek mikołajowych przez Mikołaja i aniołka.

Ogłoszenie; 2014-12-05

Informacja o wyborze oferty

NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE   1 - DNIOWEGO WYJAZDU INTEGRACYJNO - REKREACYJNEGO Z OKAZJI DNIA ŚW. MIKOŁAJADO ZATORU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MOPS W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ "DAJ SOBIE SZANSĘ,
TOBIE TEŻ SIĘ UDA" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

nr ogłoszenia 384150

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie; 2014-11-24

NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE   1 - DNIOWEGO WYJAZDU INTEGRACYJNO - REKREACYJNEGO Z OKAZJI DNIA ŚW. MIKOŁAJADO ZATORU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MOPS W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ "DAJ SOBIE SZANSĘ,
TOBIE TEŻ SIĘ UDA" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

nr ogłoszenia 384150

Ogłoszenie

SIWZ cz1

SIWZ cz2

 

 

Ogłoszenie; 2014-08-29

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą Daj sobie szansę, Tobie też się uda, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie; 2014-06-13

Informacja o wyborze oferty z dnia 2014-05-29

Informacja

 

Ogłoszenie; 2014-05-29

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego do Warszawy w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami

Ogłoszenie; 2014-04-08

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Ogłoszenie; 2014-03-19

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Modyfikacja SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie; 2014-03-12

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Modyfikacja SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie; 2014-02-01

Ulotka

Dokumenty rekrutacyjne 2014

Oświadczenie uczestnika projekitu o wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunki

Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym "Daj sobie szansę, Tobie też się uda"

Regulamin rekrutacji w projekcie "Daj sobie szansę, Tobie też się uda"

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie beneficjenta ostatecznego o wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie w prasie lokalnej z dnia 2014-03-04

Ogłoszenie; 2013-12-22

Dnia 20.12. 2013r. odbył się  1-dniowy wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Parku Św. Mikołaja do Zatoru dla B.O. wraz z dziećmi. Wyjazd został przeprowadzony przez Biuro turystyczne "Rumcajs" Szymon Ryba 38 - 200 Jasło ul. Klasztorna 55 J . Podczas wyjazdu uczestniczy mieli zapewnione szereg atrakcji m. in. zwiedzanie wraz z przewodnikiem Parku Św. Mikołaja, zdjęcie ze Świętym Mikołajem oraz wręczenie dzieciom symbolicznych paczek mikołajowych przez Mikołaja i aniołka.

 

Ogłoszenie; 2013-12-19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną oferentom

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie; 2013-12-11

Zorganizowanie i przeprowadzenie 1-dniowego wyjazdu integracyjno-rekreacyjnego z okazji Dnia Św. Mikołaja do Zatoru w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą

"Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie; 2013-10-03

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

        Projekt "Daj sobie szansę - Tobie też się uda" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
       Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
       Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Harmonogram

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 75 godzin

Miejsce realizacji: Sala - Cech Rzemiosł Różnych
Gorlice, ul. Kołłątaja 6

Ogłoszenie; 2013-09-27

Realizując założone zadania w naszym projekcie we wrześniu został przeprowadzony przetarg nieograniczony na zorganizowanie kursów bądź szkoleń zawodowych tj: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz specjalista kuchni staropolskiej i regionalnej, opiekun nad osobą starszą i niepełnosprawną, kurs językowy - język angielski, technolog robót wykończeniowych. Bezpośrednim wykonawcą będzie Małopolski Ośrodek Szkoleniowy "AKCENT" Leszek Kuś z Bobowej.
Po przeprowadzeniu dotychczasowych rozmów z  uczestnikami projektu wynika, że są zadowoleni z realizowanych zadań.  Mamy nadzieję, że kolejne działania będą równie zadawalające jak dotychczasowe.       

Ogłoszenie; 2013-08-27

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie;

SIWZ;

Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty

Ogłoszenie; 2013-08-01

W lipcu zakończyła się realizacja zadań z aktywnej integracji - część szkoleniowa, która zawierała: Trening Umiejętności Społecznych, doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, gdzie  wykonawcą zajęć grupowych i indywidualnych była Firma Anna Pawlik INGO os. Słoneczne 7/29. W związku z realizacją zadania  - działania o charakterze środowiskowym został ogłoszony przetarg nieograniczony podczas  którego wyłoniono firmę  z Krakowa - Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE, która  zorganizowała i przeprowadziła  2 - dniowy wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Wrocławia dla zainteresowanych Beneficjentów  Ostatecznych  wraz z otoczeniem - w wycieczce wzięło udział 45 osób, mieli możliwość zwiedzać: Panoramę Racławicką, Ogród Zoologiczny,  Ogród Japoński,  Rynek Główny, Stadion Miejski.

Ogłoszenie; 2013-07-11

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w związku z realizacją przez MOPS w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

ogłoszenie

SIWZ

Informacja

Ogłoszenie; 2013-07-02

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno - rekreacyjnego do Wrocławia w zwiazku z realizacją przez MOPS w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

ogłoszenie

SIWZ

Informacja o wyborze najkożystniejszej oferty

Ogłoszenie; 2013-05-15

W miesiącu kwietniu rozpoczęła się realizacja zadań z aktywnej integracji - część szkoleniowa, która zawiera: Trening Umiejętności Społecznych, doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne.  Wykonawcą zajęć grupowych i indywidualnych jest Firma Anna Pawlik INGO os. Słoneczne 7/29, 33-340 Gorlice wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego. Nadrzędnym celem warsztatów jest rozpoznanie problemów zawodowych naszych B.O. poprzez ocenę ich postaw i lepsze postrzeganie samego siebie. Psycholog uświadomi im jak należy przełamywać własne słabości związane z wejściem na obecny rynek pracy oraz zredukowanie izolacji społecznej. Poprzez udział w Treningu Umiejętności Społecznych kobiety i mężczyźni poznają tajemnice wzajemnej komunikacji

Ogłoszenie; 2013-05-08

Skolenia POKL

Ogłoszenie; 2013-03-29

 

INFORMACJA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROJEKT "DAJ SOBIE SZANSĘ - TOBIE TERZ SIĘ UDA"

 

NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ

"DAJ SOBIE SZANSĘ , TOBIE TEŻ SIĘ UDA "

WSPÓŁFINASOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPOTAŁ LUDZKI

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

        Projekt "Daj sobie szansę - Tobie też się uda" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
       Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
       Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
.

 Harmonogram

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 75 godzin

Miejsce realizacji: Sala - Cech Rzemiosł Różnych
Gorlice, ul. Kołłątaja 6

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą "Daj sobie szansę, Tobie też się uda" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ogłoszenie;

 
© 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone!
Strona głównaAktualnościFormy pomocyProjekty, programyKontaktBIPPOKL