Miesiąc: Wrzesień 2020

Nabór na stanowisko

Nabór na wolne stanowisko: Wychowawca w Placówce wsparcia dziennego Szczegóły: inf_o_naborze_pozahoryzont

Nabór do placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

MOPS w Gorlicach informuje, iż prowadzi nabór do Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ,,POZA HORYZONT” ul. Krasińskiego 9, 38 – 300 Gorlice. Zgłoszenia do Projektu dokonują rodzice / opiekunowie prawni, którzy złożą Ankietę Wstępną, stanowiącą załącznik nr 1 regulaminu, wraz z oświadczeniamii ewentualnymi zaświadczeniami – adekwatnie do sytuacji danego dziecka / rodzica /
Czytaj więcej

Informacja

Informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1 informuje, że z dniem 09.09.2020r. wznawia dyżury pracowników socjalnych, prawnika i psychologa w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Nr telefonu: 666-512-455