Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja dot. najkorzystniejszej oferty na szkolenie