Miesiąc: Lipiec 2021

ZARZĄDZENIE NR 6/2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020″

Zamówienie/ nr sprawy – FA-4221-1/2020/2021

Zamówienie/ nr sprawy – FA-4221-1/2020/2021 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I RODZICÓW W ZAWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9.
Czytaj więcej