Miesiąc: sierpień 2021

Unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu

w sprawie: unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zzakresu pomocy społecznej pod nazwg: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektupn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego2014-2020″

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”

Zamówienie/ nr sprawy – FA-4221-1/2020/2021/2

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I RODZICÓW W ZAWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2,
Czytaj więcej