Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Gorlice            3.11.2021r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020″ Informuję, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 9/2021 z dnia 20 września
Czytaj więcej