Miesiąc: grudzień 2021

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wraz z elementami treningu rozwoju dla dzieci w ramach projektu „Aktywne Gorlice”

Dzienny dom Seniora

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”będąca Realizatorem zadania Publicznego pod tytułem „Prowadzenie DziennegoDomu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny DomSeniora w Gorlicach” w Ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 informuje o prowadzonejrekrutacji kandydatów na uczestników DDS,Informacje o naborze wraz z dokumentami do pobrania dostępne są
Czytaj więcej