Dzień: 2022-01-17

Rekrutacja II grupa – 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zaprasza do udziału w projekcie „Aktywne Gorlice” Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie gminy Miasto Gorlice W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym
Czytaj więcej