Miesiąc: marzec 2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach informuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatei) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została wybrana
Czytaj więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zaprasza uchodźców z terenu Ukrainy do udziału w projekcie „Aktywne Gorlice”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które musiały opuścić Ukrainę ze względu na działania wojenne, posiadają status uchodźcy i przebywają na terenie gminy Miasto Gorlice. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym,
Czytaj więcej