Miesiąc: lipiec 2022

Pomoc Ukrainie – INFORMACJA

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie  maksymalnej  wysokości  świadczenia  pieniężnego  przysługującego z tytułu zapewnienia  zakwaterowania  i  wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania  tego  świadczenia  i  przedłużania jego wypłaty – zwracamy Państwa     uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego Rozporządzenia. Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art.
Czytaj więcej