Miesiąc: wrzesień 2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicachinformuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Usługa noclegowogastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „AktywneGorlice”

Zawiadomienie

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicachinformuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Przeprowadzenie usługrehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice” projektdofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,została wybrana oferta: