Miesiąc: listopad 2022

Informacja

Miasto Gorlice –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 232 668 zł.Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 492 678 zł, w tym dofinansowanie
Czytaj więcej

Informacja

Umowa NR 27/AR/FP/2022 zawarta  pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Gorlice Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Gorlice środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w
Czytaj więcej