Unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu

w sprawie: unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zzakresu pomocy społecznej pod nazwg: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektupn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego2014-2020″

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”

Zamówienie/ nr sprawy – FA-4221-1/2020/2021/2

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I RODZICÓW W ZAWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2,
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 6/2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020″

Zamówienie/ nr sprawy – FA-4221-1/2020/2021

Zamówienie/ nr sprawy – FA-4221-1/2020/2021 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I RODZICÓW W ZAWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9.
Czytaj więcej

Informacja o wyniku naboru

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, informuje, że do zatrudnienia wybrana została: Pani Justyna Sajchta, zam. Gorlice Uzasadnienie dokonanego wyboru:Pani spełniła niezbędne wymogi formalne określone
Czytaj więcej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, informuje, że do dalszego etapu kwalifikacji wybrane zostały: 1. Pani Justyna Sajchta, zam. Gorlice 2. Pani Mariola Tutko, zam.
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego