Aktywne Gorlice

Projekt „Aktywne Gorlice” realizowany będzie w okresie 1.01.2021 – 30.06.2023. Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy (Miasto) Gorlice w okresie realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w
Czytaj więcej

Zamówienie/ Numer sprawy: FA-4221-1/2020/2022/3

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I RODZICÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2,
Czytaj więcej

Miasta Gorlice – MOPS, Treść aktualizacji ogłoszenia / 26 maja 2022

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu do  umowy Nr 1/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 169 748 zł . Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 429 758 zł ,w tym dofinansowanie 169748 zł  środki własne 260 010
Czytaj więcej

Zamówienie/ Numer sprawy: FA-4221-1/2020/2022/2

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I RODZICÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2,
Czytaj więcej

Zamówienie/ Numer sprawy: FA-4221-1/2020/2022/1

ORGANIZACJA WYCIECZKI  – ZIELONEJ SZKOŁY DLA DZIECI W ZAWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU PN. „POZA HORYZONT” PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  W GORLICACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, DZIAŁANIE 9.2,
Czytaj więcej

Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Można już pobrać i złożyć wniosek o pomoc finansową na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uchodźców, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną. Kwota wsparcia to 40 zł za osobę na dzień. Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa przewiduje, że podmiotowi, w szczególności
Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach informuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatei) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została wybrana
Czytaj więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zaprasza uchodźców z terenu Ukrainy do udziału w projekcie „Aktywne Gorlice”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które musiały opuścić Ukrainę ze względu na działania wojenne, posiadają status uchodźcy i przebywają na terenie gminy Miasto Gorlice. W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym,
Czytaj więcej