admin

Aktywne Gorlice

Projekt „Aktywne Gorlice” realizowany będzie w okresie 1.01.2021 – 30.06.2023. Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy (Miasto) Gorlice w okresie realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w
Czytaj więcej

Komunikat Premiera

Premier: W walce z koronawirusem musimy ograniczyć przemieszczanie się do absolutnego minimum Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Jak zaznaczył, wprowadzenie nowych zasad jest niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie dopuścić do sytuacji występujących w Hiszpanii, czy Francji. Premier zaapelował o wzajemne
Czytaj więcej

Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i ograniczeniem możliwości swobodnego poruszania się, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w razie konieczności zapewnienia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu lekarstw oraz środków niezbędnych do życia osobom samotnym, starszym oraz niepełnosprawnym mieszkańcom Miasta Gorlice, należy kontaktować się z MOPS w
Czytaj więcej