admin

Informacja o wyniku naboru

NFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia DziennegoKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Usługi edukacyjne i szkoleniowe – przeprowadzenie zajęć Specjalistycznych/edukacyjnych w związku z realizacją przez Miejski ośrodek pomocy społecznej w Gorlicach projektu pod Nazwą „poza horyzont” placówka wsparcia dziennego dla dzieci I młodzieży w Gorlicach współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego Programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-
Czytaj więcej

Ogłoszenie

Informacja o wyniku postępowania na usługi społeczne Usługi cateringu – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach w latach 2020 – 2022 w związku z realizacją przez miejski ośrodek. Pomocy społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą „placówka Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „poza horyzont” w
Czytaj więcej

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne usługi edukacyjne i szkoleniowe – przeprowadzenie zajęć specjalistycznych/edukacyjnych w związku z realizacją przez miejski ośrodek pomocy społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą „poza horyzont” placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020,
Czytaj więcej

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektupn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego O przedmiotowe stanowisko mogą / nie mogą* ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, będące obywatelami
Czytaj więcej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ogłoszenie

Gorlice, dnia 05.11.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach Władysława Reymonta 1 38-300 Gorlice Szanowni państwo  W związku z realizacją przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. projektu „Aktywizacja zawodowa kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat
Czytaj więcej

Unieważnienie przetargu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE Usługi cateringu – przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w placówce wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gorlicach w latach 2020 – 2022 w związku z realizacją przez miejski ośrodek pomocy społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą „placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Poza horyzont” w
Czytaj więcej

Ogłoszenie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do pomocy w świadczeniu usług opiekuńczych na terenie Miasta podopiecznym ośrodka. W chwili obecnej pojawiają się coraz większe trudności kadrowe, które skutkują brakiem w prawidłowym zabezpieczeniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności samotnymi, dla których ośrodek jest jedyną formą
Czytaj więcej

Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W realizacji przedsięwzięcia bierze udział Miasto Gorlice poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane są pod nazwą „WSPIERAJ SENIORA”.  Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku
Czytaj więcej