admin

Unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu

w sprawie: unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zzakresu pomocy społecznej pod nazwg: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektupn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego2014-2020″

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”

ZARZĄDZENIE NR 6/2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020″

Informacja o wyniku naboru

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, informuje, że do zatrudnienia wybrana została: Pani Justyna Sajchta, zam. Gorlice Uzasadnienie dokonanego wyboru:Pani spełniła niezbędne wymogi formalne określone
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Unieważnienie Nabór-wychowawca Krakowska

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, unieważnia postępowanie w sprawie naboru na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego, oddział – ul. Krakowska 5, budynek MZS
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektu pn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego

ZAJĘCIA RUCHOWE – Oferta pracy

MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do realizacji usługi edukacyjno-szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w następującym zakresie:      ZAJĘCIA RUCHOWE (TANECZNE / AEROBOWE / GIMNASTYKA)      W zakresie realizowanych zajęć ruchowych Wykonawca zobowiązany będzie do: prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących ruchowo: tanecznych lub/i aerobowych lub/i gimnastycznych dla dzieci uczestniczących w Projekcie, w łącznym wymiarze ok. 448
Czytaj więcej