Informacje

Formularz ofertowy – Aktywne Gorlice

Realizacji zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wraz z elementami treningu rozwoju osobistego dla dzieci w ramach projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja II grupa – 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zaprasza do udziału w projekcie „Aktywne Gorlice” Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie gminy Miasto Gorlice W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wraz z elementami treningu rozwoju dla dzieci w ramach projektu „Aktywne Gorlice”

Dzienny dom Seniora

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”będąca Realizatorem zadania Publicznego pod tytułem „Prowadzenie DziennegoDomu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny DomSeniora w Gorlicach” w Ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 informuje o prowadzonejrekrutacji kandydatów na uczestników DDS,Informacje o naborze wraz z dokumentami do pobrania dostępne są
Czytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Gorlice            3.11.2021r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020″ Informuję, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 9/2021 z dnia 20 września
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 9/2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″

Unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu

w sprawie: unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zzakresu pomocy społecznej pod nazwg: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektupn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach RPO Województwa Małopolskiego2014-2020″