Informacje

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku naboru na stanowisko kierownik Sekcji Świadczeń w MOPS Gorlice. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
Czytaj więcej

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko

Informacja o kandydatach, którzy spełniają wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszego etapupostępowania dotyczącego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Krzysztof Kowalczyk Gabriela Ligęza Magdalena ŚwiątekW/w osoby zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru. Andrzej Przybyłowiczkierownik Miejskiego OśrodkaPomocy
Czytaj więcej

Informacje

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 266/OPS/2023 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 234 821 zł.  Środki z dotacji zostały przyznane w ramach dofinansowania zadań własnych gminy i programów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Czytaj więcej

MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do realizacji usług

MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do realizacji usługi edukacyjno-szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w następującym zakresie:ZAJĘCIA RUCHOWE (TANECZNE / AEROBOWE / GIMNASTYKA) MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do realizacji usługi edukacyjno-szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w następującym zakresie:PROWADZENIA GRUPOWYCH ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH ROZWIJAJĄCYCH UNIWERSALNE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Informacja

UMOWA nr 38/OPS/D/2023 zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Miastem Gorlice ,dotycząca realizacji zadania –pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych- modułu 1,,Moduł dla dzieci i młodzieży,, oraz modułu 2 ,,Moduł dla osób dorosłych,, Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  116 334  zł . Całkowita wartość
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe i wybór oferty

na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Zawiadomienie o wyborze oferty Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

na realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.