Informacje

Informacja

Informacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1 informuje, że z dniem 09.09.2020r. wznawia dyżury pracowników socjalnych, prawnika i psychologa w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Nr telefonu: 666-512-455

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie art. 33 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1320) w związku z
Czytaj więcej

Nabór na stanowisko

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w zawiązku z realizacją projektupn. „Poza Horyzont” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o nr RPMP.09.02.01-12-0180/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego O przedmiotowe stanowisko mogą / nie mogą* ubiegać się osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, będące obywatelami
Czytaj więcej

Komunikat Premiera

Premier: W walce z koronawirusem musimy ograniczyć przemieszczanie się do absolutnego minimum Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń. Jak zaznaczył, wprowadzenie nowych zasad jest niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nie dopuścić do sytuacji występujących w Hiszpanii, czy Francji. Premier zaapelował o wzajemne
Czytaj więcej

Komunikat

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i ograniczeniem możliwości swobodnego poruszania się, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że w razie konieczności zapewnienia pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu lekarstw oraz środków niezbędnych do życia osobom samotnym, starszym oraz niepełnosprawnym mieszkańcom Miasta Gorlice, należy kontaktować się z MOPS w
Czytaj więcej