Pracownicy socjalni

 

            W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudnionych jest 13 pracowników socjalnych. Pracownicy realizują ustawowe zadania na obszarze całego miasta Gorlice o łącznej  powierzchni 23.56 km²
w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami prawa. Są znani i widoczni na co dzień w swoich rejonach działania zarówno na osiedlach jak i obrzeżach miasta, wszędzie tam gdzie pojawia się sygnał o potrzebie udzielenia pomocy, rozpoznając potrzeby danej społeczności, tworząc całą sieć wsparcia na rzecz osób, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji. Zakres udzielanej przez nich pomocy i wsparcia jest różnorodny tak jak różne są ludzkie historie, problemy i potrzeby. Wsparciem objęte są min. osoby samotne jak i rodziny zagrożone ubóstwem, bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, dotknięte przemocą w rodzinie, wielodzietne oraz uzależnione. 

Pracownicy socjalni współpracują z wieloma instytucjami poprzez rozmowy,  korespondencję jak również pozyskiwanie niezbędnych informacji. Praca socjalna jest procesem złożonym, wymagającym czasu i licznych rozmów z osobami, często konieczne jest podjęcie współpracy z rodziną zamieszkałą oddzielnie. Ponadto pracownicy socjalni realizują procedurę Niebieskiej Karty kierując pracami powołanych Grup Roboczych. To szczególny rodzaj pomocy na rzecz osób uwikłanych w problem przemocy domowej, wymagający szczególnej wrażliwości na ludzką krzywdę, orientacji w zakresie prawa rodzinnego, karnego, cywilnego, całego systemu wsparcia psychologicznego, socjalnego.

Rejonizacja:

  1. Marta Drzymała – starszy pracownik socjalny, pokój nr 10 parter tel. 018 352-05-10 wew. 110

Ulice: Asnyka, Azaliowa, F. Chopina 11 i 13, Jesionowa, Kolejowa, Kombatantów, Ks. Tokarza,  Malinowa, Okrzei, Potockiego, Robotnicza, Różana, Sikorskiego, Skrzyńskich, Tuwima, Wspólna, W. Pola, Zakole, Zielona, Zagórzańska.

  1. Joanna Jabłczyk – starszy pracownik socjalny, pokój nr 10 parter tel. 018 352-05-10 wew. 110

Ulice: Brzechwy, Gałczyńskiego, Kościuszki, Makuszyńskiego, Nowodworze, M. Reja,  Norwida, Orzeszkowej, Prusa.

  1. Danuta Paszyńska – starszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 12 parter tel. 018 352-05-10 wew. 121